Blog

Despre contactul cu Realitatea

Autor unuldinmultime
Publicat pe 29/06/2020
0 comentarii

„Mai bine-i a nu ști multe,
Cum nici alții a s-asculte;
Ca pe cât, tot mai puține,
Vorbiri desă-n limbi streine.”

"Uneori, draga mea, mai bine vei găsi de cuviință ca să știi cât mai puține, despre toate cele ce se întâmplă, în Realitate. Și nu către pricina inimii tale, ți le voi tăinui pe unele, sau descoperi pe altele, - ci pentru a nu te vătăma, deopotrivă, din cunoașterea-le.
Vezi tu, vei întâlni pe unii și pe alții, în viața aceasta, care puși înaintea Realității, rămâne-vor fără de cuvinte. Ai grijă, ca din cele ce cunoști, de la ceea ce-ți destăinui inimii tale, să nu te vatămi, - dar mai ales, să nu îi vatămi pe alții, prin lesnicioasa - ce-ți va părea - cunoaștere a lor. Dincolo de acestea, când vei fi prin târgurile și cetățile lumii, la auzul și cunoștința asupra Realității de care mi te împărtășești, vei întâlni pre mulți dintre semenii tăi, care pentru nechibzuința-le, a invoca pozitivismul, sau negativismul, pentru Realismul de care te bucuri. Ori, negativismul și pozitivismul lor, - precum același, rostit la tribune de către oratorii cei mincinoși, cum din gura-le, curge nisip, nu este decât o născocire, draga mea. Doar invenții omenești, lumești, de care n-ai ce-ți face pricine, inimii tale. Dintr-aceeași minciună și înșelare, aceia care te vor urî, detesta, ori huli, pentru nobilul adevăr al inimii tale, s-au împărtășit dintr-o generație într-alta, servind aceleiași milenare Iluzii. Iar eu, draga mea, ți-am spus despre Iluzii, și atunci, vei ști că este un Ocean de Iluzii, în juru-ți. Iar ca să cunoști despre pozitivismul și negativismul lor inventat, cu care fluturându-ți-l dinaintea-ți, să vrea a te fi certat, află acestea:
- Cum îi pot spune unei femei care își plânge amărăciunea vieții, privindu-și copila moartă în brațele sale, "nu fi negativă?"
- Cum îi pot spune unui bărbat care răcnește spre cer, ținându-și floare pe mormântu-i, "nu fi negativ?"
- Cum îi pot spune celei care este bătută, batjocorită și umilită de soț, "nu fi negativă?"
- Sau celui care își înneacă amarul în brațele prostituatei, "nu fi negativ?"
- Ori aceleia care își despoaie trupul, către privirile nesățioase ale râvnitorilor ei, sălbăticiți, "nu fi negativă?"
- Dar unei copile care doarme într-un canal, "nu fi negativă?"
- Ba unui copilaș, care cară cărămizi din lut, toată ziua, "nu fi negativ"?
Ai înțeles, acum, draga mea?! Lasă lumea, a-și urma căile sale, și ieși din rândul acesteia, spre a te deosebi, căci tu nu mai aparții lumii, cunoscând ceea ce este Realitatea, și știind ce este Înfricoșarea, de care se vor lecui de la fărădelegile lor, nu mai ai ce grăi lumii neștiutoare, despre acestea. Tu vrei să vorbești. Mi-ai spus. Știu pricina inimii tale. Însă, nu vei putea, astfel, a merge în buna orânduială, draga mea. Vei fi străină, pentru aceștia, - precum de la sineți, înstrăina-te-vei de la dânșii. Ceea ce îți va arăta întru toate, adevărul, - și încrederea, totodată, la cunoștința acestuia, va fi mereu aceleași certitudini, - când pentru nobila inimă a ta, te vor detesta, te vor urî și te vor prigoni, - iară eu, zicu-ți, din nou: iartă-le lor, ceea ce nu pot înțelege, căci le depășește condiția umană!.. "

(Despre contactul cu Realitatea)

Poză/referință: painting by Boris Shavirin - Fedoskino - „Palm Sunday”
Autentificare