Blog

Nuielușă de alun

Autor unuldinmultime
Publicat pe 29/06/2020
0 comentarii

"Nuielușă de alun,
Eu nimică, nu îi spun."

"Cât de trebuincioasă, se face nuielușa de alun, între degetele fântânarului, - când parcă.. stârnită ca-ntr-o clipă de magie, dintr-o vibrație pe care o captează, îl călăuzește, pe acesta, către lăcașul comorii!.. Ca o îngemănare, într-a cercetării, spre regăsirea unui izvoraș, pe tot astfel, comunicarea cu Femeia cea nobilă care cu intuiția sa, participă la alcătuirea a tot ceea ce este armonios, cu sublimul gingășiei vocii sale plină de blândețe zugrăvindu-i inima fără de viclenie, - cu gesturile sale trupești, pline de eleganță și din care feminitatea, transcende, arătându-i înzestrarea din mâna olarului, - cu felul unic de-a fi drept purtătoare a naturaleții, când suplețea sa, se lasă descoperită, din urma trăirilor sufletești. Adeseori, comunicarea cu Femeia nobilă poartă dela sine o adâncă contemplare a celei al cărei pântec binecuvântat, indică o legătură unică, diferențiată prin conexiunea acesteia către ceea ce este viață, - și aidoma mugurilor, răsfirați pe mlădița alunului, dragostea și statornicia acesteia, persistă, - deschiderea sa sufletească indicând un grad de emoție care odată amplificat, transcende către cel care i se apropie, lăsându-l astfel, să simtă căldura care îl învăluie, copleșindu-l. Fericit este bărbatul, la istețimea femeii celei mlădioase ca nuielușa de alun, căci vrednică să fie numită și călăuzitoare, în pricinile inimii sale, se face aceasta, la vreme de restriște!.. Cu atât mai mare, fericirea, pentru bărbatul care învață să-i împărtășească, aidoma ei, gândurile sale, descoperindu-i emoțiile care i se petrec din urma trăirilor, - dar cu atât mai plină de importanță, ajunge Femeia cea nobilă, când știe - și simte cum să-i strunească năravurile pricinuitoare, liniștindu-l, bucurându-se, la rându-i, de recunoștința acestuia. Cu o rămurică de alun, împletită ca o coroniță, pe creștetul femeii, stăruința și dăruința îi arată cinstirea de bărbat; stăruința întru cele de folos, consistența emoțională pe care de la sine, o receptează, transmițând-o, cu plinătatea la care se amestecă, împletindu-se voinței aceluia, o binecuvintează, totodată, pentru osteneala sa, de unde și roadele, spre folosință."

(Nuielușă de alun)

Poză/referință: painting by Emile Munier - „Teasing the doves”
Autentificare