Blog

Sunt flori destule, pe câmpie

Autor unuldinmultime
Publicat pe 29/06/2020
0 comentarii

"Sunt flori destule, pe câmpie, draga mea. De-a lungul vieții mele, m-am bucurat de tot ceea ce mi-au putut oferi, întru cunoașterea și recunoașterea lor. Am cunoscut flori nenumărate, unele mai deosebite, ca altele, - unele mai pline de calități, ca altele, - și din toate acestea, am putut învăța despre tot ceea ce va să însemneze scopul și utilitatea lor. Sunt flori regăsite.. pretutindeni, draga mea. Flori, pe timp de pace. Flori, pe timp de război. Flori, aducătoare de bucurie. Flori, aducătoare de întristări. Flori, scoborâtoare de neliniști. Flori, pogorâtoare de împăciuiri. Flori, schimbăcioase de oftări. Flori, frământăcioase de doruri. E plină, câmpia, de flori, draga mea! Iar inima-mi, zumzăind ca albina, - zum, zum, zum, - hum, hum, hum, - le cercetează, pe fiecare, rând pe rând, - și pe toate, laolaltă, îmbătându-se la nectaru-le!
Sunt flori, destule, pe câmpie, draga mea!.. Însă, pentru discernerea lor - și a scopului întrebuințării acestora, este necesară credința și fapta. A osebi, întru toate acestea, este necesară răbdarea și înțelegerea.
O! Minunate, sunt florile lumii aceste, draga mea!.. Una mai neasemuită ca alta, - întru mișcările sufletești, cu scopuri și rosturi, deopotrivă, derivându-se!.. Una mai mângăioasă, ca alta, - în cele cunoscute, ori, cele ce trebuiesc aduse către învederare, - întru tainele lor, deopotrivă, plăsmuite astfel încât să li se îngemăneze Viața, Trăirea, - din care Muza muzelor, Experiența, - cea spre care toate mințile savanților se pleacă, rușinate, cea spre care oratorii lumii aceste, își încâlcesc limbile, știindu-se fățarnici, - cea care mângâiere, aduce celor care îmblă spre căile Dreptății, - cea care înnobilează Firea Umană, conducând-o către Înțelepciune. Iară Vântul, bardul lumii, pe toate le binecuvintează, - pe când ele, mult-înmiresmatele, prind a-i șopti: bine ai venit, prin câmpia aceasta, oaspete drag!.."

(Sunt flori destule, pe câmpie)

Poză/referință: painting by John Everett Millais - „The Blind Girl”
Autentificare